Tuesday, September 29, 2009

Formula 1 Malaysia...

Penulis : Sahabat Insaf

Baru-baru ini kerajaan 1 Malaysia mengumumkan untuk membentuk satu Team Formula 1 yang dipelopori dan dianggotai hampir 99% anak Malaysia. Pembentukan Team ini bakal dianggotai CTRM (Composite Technology Research Malaysia) selaku pakar dalam pembuatan komposit termaju, Kumpulan NAZA, Air Asia , Proton-Lotus,UTM dan SIC (Sepang International Circuit). Modal suntikan kira-kira RM168 juta bakal dilaburkan. Ura-ura mengatakan hasil pertama bakal dikecapi dalam tempoh 1-2 tahun daripada sekarang.

Sunday, September 27, 2009

Sejarah nabi palsu dan wahyu syaitan...Oleh: Abduh Zulfidar Akaha


وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي .

“Sesungguhnya akan ada tiga puluh orang pendusta di tengah umatku. Mereka semua mengaku nabi. Padahal, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku.”


Takhrij


Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud (3710), At-Tirmidzi (2145), Ibnu Majah (3942), Ahmad (21361), Al-Baihaqi dalam Dala`il An-Nubuwwah (2901), Ibnu Wadhdhah dalam Al-Bida’ (249), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (8509), Ibnu Hibban dalam Shahihnya (7361), dan Ath-Thabarani dalam Musnad Asy-Syamiyyin (2623); dari Tsauban bin Bujdud RA. At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun mereka berdua tidak mengeluarkannya.” Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini dalam Tahqiq Misykat Al-Mashabih (5406), Shahih Sunan Abi Dawud (4252), Shahih Sunan At-Tirmidzi (2219), dan Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir (2654).


Dengan matan sedikit berbeda, hadits tentang akan munculnya nabi palsu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3340), Muslim (7526), At-Tirmidzi (2144), Ahmad (6930), dan Ath-Thabarani dalam Al-Kabir (199); dari Abu Hurairah RA.

Iklan